YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI służy do wykonywania szerokie  gamy przeciwpożarowych przegród budowlanych o klasie odporności ogniowej EI 120.

Jest kompatybilny z systemem TM 75 EI. System TM 90EI spełnia aktualną Aprobatę Techniczną (AT-15-8955/2016). Maksymalne wymiary konstrukcji - ścian przeciwpożarowych, które są możliwe do wykonania w tym systemie to - wysokość: 4000 mm; szerokość: 5240 mm.

Pobierz Ulotkę

ZALETY SYSTEMU

  • klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),
  • izolacyjność cieplna,
  • zastosowanie wypełnień o grubości do 100 mm,
  • możliwość wykonywania ścian wewnętrznych bez odporności ogniowej zgodnie z Aprobatą Techniczną,
  • możliwość wpięcia w ścianę drzwi systemu YAWAL TM 75EI.