425x600_2876

Fasada FA 50 wariant HL - przekrój przez słup fasadowy

Fasada FA 50 wariant HL - przekrój przez poprzeczkę fasadową